Røgens indhold og nikotin

Cigaretrøg indeholder mere end 7.000 forskellige stoffer. Størstedelen er gas og luftarter, de resterende er partikler. Dog er det mest kendte nikotin, som er det stof der skaber afhængighed. I cigaretrøgen er der omkring 70 stoffer, som er kræftfremkaldende.

 

Cigaretrøg indeholder blandt andet gasarten kulilte, som er en meget giftig gasart. Kulilten går ind og tager noget af iltens plads i blodet. Det bliver derfor sværere for blodet at transportere ilt rundt til kroppens organer, netop fordi kulilten går ind og optager noget af pladsen.

Det menes at der hos folk der ryger ekstremt meget, (også kaldet storrygere) har en meget dårlig ilttransport, man mener faktisk, at ilttransporten nedsættes med helt op til 15%.[1]

 

Man hører også så ofte om, hvorfor det er så vigtigt at gravide ikke ryger, netop fordi det jo kan skade barnet. Det der sker i kroppen når en gravid kvinde ryger er, at fostrets blod har en helt bestemt tiltrækningskraft på kulilte, og netop derfor er fostrene meget udsatte ved rygning.

Kulilte menes også, at have en væsentlig virkning på hjerte-kar-sygdomme.

 

Under produktionen af cigaretter, bliver der tilsat mange forskellige tilsætningsstoffer. Disse stoffer giver blandt andet smag, og er med til at påvirke holdbarheden på cigaretterne.

I 2016 blev en lang række tilsætningsstoffer forbudt, grundet den skadelige virkning.

 

Som tidligere nævnt, findes der mere end 7000 forskellige stoffer i cigaretrøg.

Cigaretrøg er et kompliceret mix, og nogle af disse stoffer som er i cigaretten er giftige. Her kan blandt andet nævnes: benzen, formaldehyd, polonium-210 og vinylklorid. Desuden findes der også giftige metaller og gasser i cigaretrøgen.

Når der ryges indendørs bliver luften forurenet af disse partikler, og gasser som røgen indeholder. Dette betyder også, at det ikke kun er skadeligt for selve rygeren, men også for rygerens omgivelser, dette bliver også kaldt passiv rygning.[2]

Små børn er særligt følsomme overfor cigaretrøg, og din rygning kan derfor påvirke dit barn negativt. Passiv rygning øger risikoen for, at småbørn får astma, bronkitis, lungebetændelse og mange flere sygdomme.[3]

Men ikke kun børn bliver påvirket af passiv rygning, det gør voksne mennesker også. Voksne som udsættes for passiv rygning, har en øget risiko for, at få lungekræft, luftvejssygdomme, hjertesygdomme og slagtilfælde.

Så endnu en god grund til at holde op med at ryge er, at hvis ikke det er for din egen skyld, så for dine omgivelsers skyld.[4]

 

Passiv rygning kan også foregå udendørs, så dette hjælper heller ikke på dine omgivelser. Det er et forholdsvis nyt forskningsområde, om cigaretrøg skader lige så meget ved udendørs rygning, men man har dog fundet ud af, at det stadig kan måles i kroppen, selvom cigaretten er røget udendørs.

Dog har vindretning, afstand til rygeren og overdækning også indflydelse på, hvor meget den passive ryger bliver påvirket af røgen.[5]

 

Radioaktive materialer findes også i cigaretter. Det gør de i form af, at der findes radioaktive materialer i de tobaksblade, der bruges til at lave cigaretter og cigarer. Disse materialer kommer fra gødningen og jorden, som bruges til at dyrke tobaksbladene, så mængden af radioaktive materialer i tobakken afhænger af jorden, planterne bliver dyrket i samt den anvendte gødningstype. Disse radioaktive materialer udgives i røgen, når tobakken brændes. Rygeren får derfor de radioaktive materialer ned i lungerne, når røgen indåndes. Dette kan være en anden vigtig faktor for, hvorfor rygere får lungekræft.[6]

 

Der er altså en masse skadelige stoffer i cigaretter og tobaksrøg. Derfor er det også en god ide, at kvitte smøgerne helt, eller skifte til et rygestopprodukt, som ikke indeholder disse farlige stoffer. Det kunne for eksempel være en e-cigaret.

[1] https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/roegens-indhold/

[2] https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/fakta-om-passiv-rygning/om-tobaksroegen/

[3] https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/fakta-om-passiv-rygning/passiv-rygning-og-helbred/boern/

[4] https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/fakta-om-passiv-rygning/passiv-rygning-og-helbred/voksne/

[5] https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/udendoers-rygning/udendoers-rygning/

[6] https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/carcinogens-found-in-tobacco-products.html